kdo jsme

DELTA B+B

Společnost DELTA B+B sídlí v jižních Čechách v okrese Tábor v obci Chýnov.

Když v roce 1992 zakládali otec a syn společnost s ručením omezeným, měli pouze jednoho zaměstnance, kupu plánů a v Chýnově pronajatou halu, kde se dříve vyráběly betonové tvárnice. Nutnost postupného rozvoje a investování na sebe nenechala dlouho čekat. Proto dnes zaměstnávají pětadvacet kmenových zaměstnanců a ruce k dílu přiložil i druhý syn. Již v devadesátém třetím roce přechází pronajatý pozemek do vlastnictví firmy a vyrůstá na něm nová ocelová hala. Také další dosud pronajatý objekt se v roce 1994 stává soukromým majetkem firmy a prochází velkými rekonstrukčními změnami, které vytvořily pracovní prostředí, odpovídající moderní firmě.

Nosným programem je obchodní činnost, zabývající se prodejem hutního materiálu. Ten se dostává přímo od výrobců, jako je VSŽ Košice a ArcelorMittal Ostrava, k odběratelům - stavebním firmám s vlastní kovovýrobou. Teritoriem dodávek z Chýnova jsou především jihočeské firmy, u kterých je Delta B+B zapsána jako solidní partner se zbožím v dobré cenové hladině. Obchodní kontakty však začínají směřovat také do regionu západních a východních Čech. Krédem Jana Boháče a jeho synů je politika podnikání postavená na bázi dodržení plateb v daném termínu splatnosti.

Obchodní styk s dodavateli za léta vzájemně dobře fungující spolupráce tak přerostl na smlouvy postavené na osobních vztazích. Také díky tomu může Delta B+B pružně reagovat na požadavky svých zákazníků.

Dbáme na dobré vztahy

Klima dobrých vztahů se buduje i směrem k zaměstnancům. Všech našich pracovníků si velice vážíme za jejich přístup k daným problémům a úkolům, jejichž splnění vyžaduje plné nasazení. "Já se snažím vytvářet zde pocit velké rodinné firmy", říká Jan Boháč a svěřuje i nemalé plány do budoucna. Patří mezi ně například rozšíření vlastní zamečnické činnosti nebo vybudování obchvatové komunikace kolem haly, která by vyřešila vykládku vagónů s materiálem přímo do skladů.

Vybavení naší společnosti

Dnes vlastní společnost DELTA B+B poměrně velký areál poskytující dostatečné technické, skladovací, manipulační i výrobní prostory pro ideální zpracování hutního materiálu i pro ostatní výroby a služby, které firma nabízí:

cíle společnosti

Politika jakosti a ochrany životního prostředí

hutní materiál

Stěžejní činností naší firmy je prodej a zpracování hutního materiálu.