Politika jakosti a ochrany životního prostředí

CÍLE SPOLEČNOSTI

Základní cíle společnosti Delta B+B spočívají v plnění a překračování požadavků zákazníka za účelem neustálého zvyšování zákazníkovy spokojenosti a v zlepšování a prevenci environmentálních dopadů činnosti organizace. Jako nejdůležitější požadavky zákazníka vidíme:

Naše standardní nabídka zahrnuje

Vedení společnosti se pro splnění zákazníkových požadavků zavazuje k

Vedení společnosti se ve vztahu k životnímu prostředí zavazuje k

Od našich zaměstnanců očekáváme